2015/06/11

4. den / 4. Tag

Dnes jsme měli v plánu něco velkého. Autobusem jsme se vydali do Techmanie v Plzni.
Heute hatten wir Großes vor. Mit dem Bus sind wir ins Technickmuseum nach Pilsen gefahren.

Naučili jsme se něco o tekutém vodíku. Párkrát nám vybouchl přímo před očima a hned jsme byli o něco chytřejší!
Wir lernten etwas über Stickstoff, es machte zweimal Bumm, jetzt sind wir nicht mehr dumm!

V televizním studiu jsme natočili Události z Plzeňského kraje. 
Die Nachrichten des heutiges Tages aus Pilsen nahmen wir im Nachrichtenstudio auf.

Po výborném obědě ve školní jídelně na 21. základní škole nás čekala senzace: Zmrzlina mmmmm!
Ein leckeres Mittagessen gab es in der Kantine unserer tsechischen Partnerschule... Und nun Senzace: Eis mmmmmm!

Odpolední program pro nás opět připravilo LBV. Tentokrát jsme počítali a rozpoznávali žáby, hráli několik her, udělali si tetování z kytiček, krmili ptáčata, vyráběli kaštanové letce a s dalekohledem poznávali ptáky. 
Am Nachmittag gab es wieder Programm mit den LBVlern. Frösche erkennen, und zählen, Eichhörnchenspiel, Storchenspiel, Blumentatoo, Vögel im Nest füttern, Kastanienflieger und im Objektiv Vögel erkennen. Und immer noch ist nicht Schluß: Lagerfeuer...

Fotky ze 4. dne / Fotos von dme 4. Tag - Hry / Spiele

Fotky ze 4. dne / Fotos von dme 4. Tag - Školní zahrada / Schulgarten

Fotky ze 4. dne / Fotos von dme 4. Tag - Techmania Science Center

3. den / 3. Tag

Ráno dnes začalo velmi dobře! Julia z Německa oslavila své desaté narozeniny a dostala výborný čokoládový dort
Der Morgen fängt heute sehr gut an! Julia aus Deutschland feierte ihren 10. Geburtstag und kriegte eine leckere Schokoladentorte.

Poté jsme se vydali na krátkou výpravu do okolí. Prošli jsme se lesem a přišli jsme k malé moštárněv Nebílovech. Dozvěděli jsme se, jak se vyrábí mošt a ochutnali jsme také jablečné chipsy.
Danach machen wir uns auf eine kurze Wanderung in unserer Umgebung, gehen durch den Wald und kommen zu einem kleinem Handwerksbetrieb. Da erfuhren wir, wie Apfelsaft gemacht wurde und kosten auch Apfelchips.

Bylinky. To byl hlavní téma dnešního odpoledne - mýdla, čístící prášek na zuby a dobroty k večeři - to vše jsme si společně připravili a moc si pochutnali.
Kräuter. Das war das Hauptthema heutiges Nachmitags - Seifen, Zahnpulver und Delikatessen zum Abendessen - das alles haben wir gemeinsam vorbereitet und es schmeckte sehr gut.

U táboráku jsme si opekli moučné hady.
Am Lagerfeuer wurden Stockbrot gebraten.

Fotky z 3. dne / Fotos von dem 3. Tag - Táborový oheň / Lagerfeuer

Fotky z 3. dne / Fotos von dem 3. Tag - Bylinky / Kräutertour

Fotky z 3. dne / Fotos von dem 3. Tag - Výprava do okolí / Wanderung in die Umgebung

3. den - fotky / 3. Tag - Fotos

Jsme tak unavení, že sem dnes dáváme jen odkaz na fotogalerie.

Wir sind so müde heute, dass wir nur Link zu den Fotos veröffentlichen.


Výprava do okolí / Wanderung in die Umgebung

Bylinky / Kräutertour 

Táborový oheň / Lagerfeuer

2015/06/10

2. den / 2. Tag

Po vydatné snídani začala první aktivita dnešního dne – rozpoznávali jsme rostliny. Poté jsme se rozdělili do malých česko-německých skupinek a vzájemně jsme se učili, jak se názvy těchto rostlin píšou a vyslovují v našich rodných jazycích.

Nach einem reichhaltigen Frühstück gab es die erste Aufgabe heutiges Tages. Wir erkannten verschiedene Pflanzen. Nachher haben wir uns in deutsch-tschechischen Kleingruppen verteilt und uns gegenseitig beigebracht, wie man diese Pflanzennamen in seiner Muttersprache schreibt und ausspricht.2015/06/09

1. den / 1. Tag

Děti jsou tady! Nejdříve se musíme nastěhovat a pak vše vybalit... 

Die Kinder sind da! Erstmal müssen wir uns einziehen und dann alles auspacken...

2015/06/07

Stany jsou tu / Zelte sind hier

Dnes jsme postavili stany na louce. Teď čekají na své nové obyvatele.

---

Heute haben wir Zelte auf der Wiese gebaut. Jetzt warten sie auf ihre neue Bewohner.

2015/06/06

Louka / Wiese

V horkém pátečním večeru jsme připravovali louku na stanový tábor. Sena máme spoustu.

 ---

In heißem Abend am Freitag haben wir Wiese für Zeltlager vorbereitet. Heu haben wir viel.